• Carlos   COELHO  

Carlos COELHO : Opinions - as shadow rapporteur - 8e zittingsperiode 

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake mensenlevens redden: verbeteren van de veiligheid van voertuigen in de EU  
- IMCO_AD(2017)606030 -  
-
IMCO 
STANDPUNT IN DE VORM VAN AMENDEMENTEN over de strijd tegen cybercriminaliteit  
- IMCO_AD(2017)606009 -  
-
IMCO 
ADVIES inzake een luchtvaartstrategie voor Europa  
- IMCO_AD(2016)582050 -  
-
IMCO 
ADVIES inzake nieuwe uitdagingen en concepten voor de bevordering van toerisme in Europa  
- IMCO_AD(2015)549324 -  
-
IMCO 
ADVIES inzake veilig gebruik van systemen van op afstand bestuurde luchtvaartuigen (RPAS), algemeen bekend als onbemande luchtvaartuigen (UAV), op het gebied van burgerluchtvaart  
- LIBE_AD(2015)549364 -  
-
LIBE