Lukas MANDL : Home 

Voorzitter 

Delegatie voor de betrekkingen met het Koreaanse schiereiland 

Ondervoorzitter 

Subcommissie veiligheid en defensie 

Lid 

CPDE  
Conferentie van delegatievoorzitters 
Commissie buitenlandse zaken 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
Delegatie in de parlementaire commissie Cariforum-EU 
Delegatie voor de betrekkingen met Bosnië en Herzegovina, en Kosovo 

Plaatsvervanger 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

Laatste activiteiten 

Contact