Geoffroy DIDIER : Home 

Lid 

Commissie juridische zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten 

Plaatsvervanger 

Commissie interne markt en consumentenbescherming 
Delegatie voor de betrekkingen met het Pan-Afrikaanse Parlement 

Laatste activiteiten 

Onderzoek geloofsbrieven (A9-0015/2020 - Lucy Nethsingha) FR  
 
Schriftelijke stemverklaringen 
Bezwaar op grond van artikel 111, lid 3, van het Reglement: de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels – titaandioxide (B9-0071/2020) FR  
 
Schriftelijke stemverklaringen 
Universele oplader voor mobiele radioapparatuur (RC-B9-0070/2020, B9-0070/2020, B9-0072/2020, B9-0074/2020, B9-0075/2020, B9-0076/2020, B9-0085/2020) FR  
 
Schriftelijke stemverklaringen 

Contact