Evelyne GEBHARDT : Home 

Ondervoorzitter 

Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China 

Lid 

Commissie interne markt en consumentenbescherming 

Plaatsvervanger 

Commissie juridische zaken 

Laatste activiteiten 

Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (A9-0004/2020 - Guy Verhofstadt) DE  
 
Schriftelijke stemverklaringen 

Contact