Giuseppe FERRANDINO : Home 

Ondervoorzitter 

Commissie visserij 

Lid 

Commissie vervoer en toerisme 
Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Albanië 

Plaatsvervanger 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 
Delegatie voor de betrekkingen met Bosnië en Herzegovina, en Kosovo 

Laatste activiteiten 

Lopende hoorzittingen uit hoofde van artikel 7, lid 1 van het VEU, met betrekking tot Polen en Hongarije (B9-0032/2020) IT  
 
Schriftelijke stemverklaringen 
COP15 bij het Biodiversiteitsverdrag (Kunming 2020) (B9-0035/2020) IT  
 
Schriftelijke stemverklaringen 
Overeenkomst tussen de EU en China inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten (A9-0041/2019 - Tomasz Piotr Poręba) IT  
 
Schriftelijke stemverklaringen 

Contact