Tilly METZ : Home 

Voorzitter 

Delegatie voor de betrekkingen met de landen in Midden-Amerika 

Lid 

CPDE  
Conferentie van delegatievoorzitters 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
Commissie vervoer en toerisme 
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering 

Plaatsvervanger 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Laatste activiteiten 

EU-prioriteiten voor de 64e zitting van de VN-commissie voor de status van de vrouw (B9-0093/2020, B9-0095/2020) EN  
 
Schriftelijke stemverklaringen 
Sluiting vrijhandelsovereenkomst EU - Vietnam (resolutie) (A9-0017/2020 - Geert Bourgeois) EN  
 
Schriftelijke stemverklaringen 

Contact