Frank VANHECKE : 7de zittingsperiode 

Fracties 

 • 14-07-2009 / 08-11-2011 : Niet-fractiegebonden leden
 • 09-11-2011 / 30-06-2014 : Europa van vrijheid en democratie - Ondervoorzitter/Lid van het bureau

National parties 

 • 14-07-2009 / 05-12-2011 : Vlaams Belang (België)
 • 06-12-2011 / 30-06-2014 : Onafhankelijk (België)

Leden 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Subcommissie mensenrechten
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met Australië en Nieuw-Zeeland
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Subcommissie mensenrechten
 • 01-07-2013 / 30-06-2014 : Commissie begrotingscontrole

Plaatsvervanger 

 • 16-07-2009 / 08-11-2011 : Commissie begrotingscontrole
 • 16-09-2009 / 08-11-2011 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
 • 09-11-2011 / 18-01-2012 : Commissie begrotingscontrole
 • 09-11-2011 / 30-06-2014 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
 • 19-01-2012 / 26-02-2013 : Commissie begrotingscontrole

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Vragen aan het Bureau, de Conferentie van voorzitter en de Quaestoren 
Ieder lid kan vragen indienen bij de Voorzitter over het Bureau, de Conferentie van voorzitters en de Quaestoren met betrekking tot hun respectieve taken. Artikel 32, lid 2, van het Reglement

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen