Jessica STEGRUD : Home 

Lid 

Commissie industrie, onderzoek en energie 
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 
Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Montenegro 

Plaatsvervanger 

Commissie economische en monetaire zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China 

Laatste activiteiten 

Contact