Tomas TOBÉ : Home 

Voorzitter 

Commissie ontwikkelingssamenwerking 

Lid 

CPCO  
Conferentie van commissievoorzitters 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met Israël 
Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied 

Plaatsvervanger 

Commissie industrie, onderzoek en energie 
Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije 

Contact