Christine SCHNEIDER : Home 

Lid 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 
Delegatie voor de betrekkingen met Zuid-Afrika 

Plaatsvervanger 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 
Delegatie voor de betrekkingen met het Pan-Afrikaanse Parlement 

Laatste activiteiten 

Situatie van de Oeigoeren in China ("China Cables") (RC-B9-0246/2019, B9-0246/2019, B9-0247/2019, B9-0248/2019, B9-0249/2019, B9-0250/2019) DE  
 
Schriftelijke stemverklaringen 
Openbare discriminatie en haatzaaiende uitlatingen ten aanzien van lgbti’s, onder meer wat "lgbti-vrije zones" betreft (B9-0234/2019) DE  
 
Schriftelijke stemverklaringen 
De rechtsstaat in Malta, na de recente onthullingen over de moord op Daphne Caruana Galizia (B9-0240/2019) DE  
 
Schriftelijke stemverklaringen 

Contact