Marlene MORTLER : Home 

Ondervoorzitter 

Delegatie voor de betrekkingen met Zuid-Afrika 

Lid 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Plaatsvervanger 

Commissie ontwikkelingssamenwerking 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Albanië 

Laatste activiteiten 

Contact