Irena JOVEVA : Home 

Ondervoorzitter 

Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Noord-Macedonië 

Lid 

Commissie cultuur en onderwijs 

Plaatsvervanger 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU 

Laatste activiteiten 

Contact