Anna DEPARNAY-GRUNENBERG : Home 

Lid 

Commissie vervoer en toerisme 
Delegatie voor de betrekkingen met de landen van Mercosur 

Plaatsvervanger 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 
Delegatie voor noordelijke samenwerking en voor de betrekkingen met Zwitserland en Noorwegen, in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-IJsland en in de Gemengde Parlementaire Commissie van de Europese Economische Ruimte (EER) 
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering 

Laatste activiteiten 

Contact