Pierrette HERZBERGER-FOFANA : Home 

Ondervoorzitter 

Commissie ontwikkelingssamenwerking 
Delegatie voor de betrekkingen met het Pan-Afrikaanse Parlement 

Lid 

Delegatie in de parlementaire commissie Cariforum-EU 

Plaatsvervanger 

Commissie buitenlandse zaken 
Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid 
Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU 

Laatste activiteiten 

Contact