Jutta PAULUS : Home 

Lid 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
Delegatie voor de betrekkingen met Japan 

Plaatsvervanger 

Commissie industrie, onderzoek en energie 
Commissie vervoer en toerisme 
Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Albanië 
Delegatie voor de betrekkingen met Canada 

Contact