Geert BOURGEOIS : Opinions - as shadow rapporteur 

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES over het mededingingsbeleid - jaarverslag 2019  
- INTA_AD(2020)643140 -  
-
INTA 

Contact