Filip DE MAN : Home 

Lid 

Commissie visserij 
Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland 

Plaatsvervanger 

Commissie buitenlandse zaken 
Subcommissie veiligheid en defensie 

Laatste activiteiten 

Contact