Nicolaus FEST : Home 

Lid 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met Japan 

Plaatsvervanger 

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 

Laatste activiteiten 

GLB: financiële discipline vanaf het begrotingsjaar 2021 en flexibiliteit tussen de pijlers voor het kalenderjaar 2020 (A9-0042/2019 - Norbert Lins) DE  
 
Schriftelijke stemverklaringen 

Contact