Guido REIL : Home 

Lid 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met de landen van de Andesgemeenschap 
Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU 

Plaatsvervanger 

Commissie industrie, onderzoek en energie 
Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije 
Delegatie voor de betrekkingen met het Pan-Afrikaanse Parlement 

Laatste activiteiten 

Lopende hoorzittingen uit hoofde van artikel 7, lid 1 van het VEU, met betrekking tot Polen en Hongarije (B9-0032/2020) DE  
 
Schriftelijke stemverklaringen 
De werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2018 (A9-0032/2019 - Peter Jahr) DE  
 
Schriftelijke stemverklaringen 

Contact