Mounir SATOURI : 9e zittingsperiode 

Fracties 

  • 02-07-2019 ... : Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie - Lid

National parties 

  • 02-07-2019 ... : Europe Écologie (Frankrijk)

Leden 

  • 02-07-2019 ... : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
  • 02-07-2019 ... : Subcommissie veiligheid en defensie
  • 02-07-2019 ... : Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied
  • 02-07-2019 ... : Delegatie voor de betrekkingen met de Parlementaire Vergadering van de NAVO

Plaatsvervanger 

  • 02-07-2019 ... : Commissie buitenlandse zaken
  • 02-07-2019 ... : Subcommissie mensenrechten
  • 02-07-2019 ... : Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb, met inbegrip van de gemengde parlementaire commissies EU-Marokko, EU Tunesië en EU-Algerije

Contact