Jérémy DECERLE : 9e zittingsperiode 

Fracties 

  • 02-07-2019 ... : Fractie Renew Europe - Lid

National parties 

  • 02-07-2019 ... : Liste Renaissance (Frankrijk)

Leden 

  • 02-07-2019 ... : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
  • 02-07-2019 ... : Delegatie voor de betrekkingen met de Federale Republiek Brazilië

Plaatsvervanger 

  • 02-07-2019 ... : Commissie internationale handel
  • 02-07-2019 ... : Delegatie voor de betrekkingen met het Pan-Afrikaanse Parlement

Contact