Jérémy DECERLE : Home 

Lid 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 
Delegatie voor de betrekkingen met de Federale Republiek Brazilië 

Plaatsvervanger 

Commissie internationale handel 
Delegatie voor de betrekkingen met het Pan-Afrikaanse Parlement 

Contact