Krzysztof JURGIEL : Home 

Lid 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 
Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije 

Plaatsvervanger 

Commissie regionale ontwikkeling 
Delegatie voor de betrekkingen met Irak 

Laatste activiteiten 

Contact