Martin HLAVÁČEK : Home 

Lid 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 
Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije 

Plaatsvervanger 

Commissie economische en monetaire zaken 
Commissie visserij 
Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten 

Laatste activiteiten 

Contact