Anne-Sophie PELLETIER : Home 

Lid 

Commissie interne markt en consumentenbescherming 
Delegatie voor de betrekkingen met Japan 
Delegatie voor de betrekkingen met de Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN) 

Plaatsvervanger 

Commissie vervoer en toerisme 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
Commissie verzoekschriften 
Delegatie voor de betrekkingen met Australië en Nieuw-Zeeland 

Laatste activiteiten 

Contact