Gwendoline DELBOS-CORFIELD : Home 

Ondervoorzitter 

Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid 

Lid 

Commissie constitutionele zaken 

Plaatsvervanger 

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije 
Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Servië 
Delegatie voor noordelijke samenwerking en voor de betrekkingen met Zwitserland en Noorwegen, in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-IJsland en in de Gemengde Parlementaire Commissie van de Europese Economische Ruimte (EER) 

Contact