Agnès EVREN : Home 

Lid 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
Commissie verzoekschriften 
Delegatie voor de betrekkingen met Palestina 
Delegatie voor de betrekkingen met Afghanistan 
Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied 

Plaatsvervanger 

Commissie economische en monetaire zaken 

Laatste activiteiten 

Agnès EVREN  
Agnès EVREN 

op EP NEWSHUB

Contact