Nathalie COLIN-OESTERLÉ : Home 

Lid 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
Delegatie voor de betrekkingen met Israël 
Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied 

Plaatsvervanger 

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Laatste activiteiten 

Lopende hoorzittingen uit hoofde van artikel 7, lid 1 van het VEU, met betrekking tot Polen en Hongarije (B9-0032/2020) FR  
 
Schriftelijke stemverklaringen 
COP15 bij het Biodiversiteitsverdrag (Kunming 2020) (B9-0035/2020) FR  
 
Schriftelijke stemverklaringen 
De Europese Green Deal (RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020) FR  
 
Schriftelijke stemverklaringen 

Contact