Peter KOFOD : Home 

Lid 

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met Australië en Nieuw-Zeeland 

Plaatsvervanger 

Commissie internationale handel 
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten 

Laatste activiteiten 

Macrofinanciële bijstand aan Jordanië (A9-0045/2019 - Luisa Regimenti) DA  
 
Schriftelijke stemverklaringen 
Overeenkomst tussen de EU en Zwitserland inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit (A9-0043/2019 - Roberta Metsola) DA  
 
Schriftelijke stemverklaringen 

Contact