Anna ZALEWSKA : Home 

Lid 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten 

Plaatsvervanger 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met de landen in Midden-Amerika 
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering 

Laatste activiteiten 

OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Food Safety Authority for the financial year 2018 EN  
- ENVI_AD(2020)641158 -  
-
ENVI 
Opinions - as shadow rapporteur 
ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2018  
- ENVI_AD(2020)641160 -  
-
ENVI 
Opinions - as shadow rapporteur 
OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Medicines Agency for the financial year 2018 EN  
- ENVI_AD(2020)641162 -  
-
ENVI 
Opinions - as shadow rapporteur 

Contact