Pierre KARLESKIND : Home 

Ondervoorzitter 

Commissie interne markt en consumentenbescherming 

Lid 

Commissie visserij 
Delegatie voor de betrekkingen met de landen van de Andesgemeenschap 
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering 

Plaatsvervanger 

Commissie vervoer en toerisme 
Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Mexico 
Delegatie voor de betrekkingen met de Federale Republiek Brazilië 

Laatste activiteiten 

COP15 bij het Biodiversiteitsverdrag (Kunming 2020) (B9-0035/2020) FR  
 
Schriftelijke stemverklaringen 

Contact