Marco DREOSTO : Home 

Lid 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Montenegro 

Plaatsvervanger 

Commissie industrie, onderzoek en energie 
Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Servië 

Laatste activiteiten 

Situatie in Venezuela na de illegale verkiezing van de voorzitter en het bureau van het nieuwe parlement (parlementaire coup) (B9-0051/2020, B9-0052/2020, B9-0053/2020, RC-B9-0048/2020, B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020) IT  
 
Schriftelijke stemverklaringen 
De Europese Green Deal (RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020) IT  
 
Schriftelijke stemverklaringen 

Contact