Rosanna CONTE : Home 

Lid 

Commissie visserij 
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering 

Plaatsvervanger 

Commissie regionale ontwikkeling 
Delegatie voor de betrekkingen met de landen van de Andesgemeenschap 
Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest 

Laatste activiteiten 

De partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Gambia inzake duurzame visserij en het bijbehorende uitvoeringsprotocol (A9-0026/2019 - Carmen Avram) IT  
 
Schriftelijke stemverklaringen 

Contact