Herve JUVIN : Home 

Lid 

Commissie economische en monetaire zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met India 

Plaatsvervanger 

Commissie internationale handel 
Subcommissie veiligheid en defensie 
Delegatie voor de betrekkingen met de Parlementaire Vergadering van de NAVO 

Laatste activiteiten 

Contact