Maxette PIRBAKAS : Home 

Lid 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 
Delegatie in de parlementaire commissie Cariforum-EU 
Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU 

Plaatsvervanger 

Commissie regionale ontwikkeling 
Commissie visserij 

Laatste activiteiten 

Lopende hoorzittingen uit hoofde van artikel 7, lid 1 van het VEU, met betrekking tot Polen en Hongarije (B9-0032/2020) FR  
 
Schriftelijke stemverklaringen 
Instellingen en organen in de economische en monetaire unie: belangenconflicten na uitdiensttreding bij de overheid voorkomen (B9-0047/2020) FR  
 
Schriftelijke stemverklaringen 
Aantal leden van de commissies (B9-0039/2020) FR  
 
Schriftelijke stemverklaringen 

Contact