Karoline EDTSTADLER : 9e zittingsperiode 

Fracties 

 • 02-07-2019 / 06-01-2020 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid

National parties 

 • 02-07-2019 / 06-01-2020 : Österreichische Volkspartei (Oostenrijk)

Voorzitter 

 • 09-10-2019 / 06-01-2020 : Delegatie voor de betrekkingen met het Koreaanse schiereiland

Ondervoorzitter 

 • 10-07-2019 / 06-01-2020 : Subcommissie mensenrechten

Leden 

 • 02-07-2019 / 09-07-2019 : Subcommissie mensenrechten
 • 02-07-2019 / 08-10-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met het Koreaanse schiereiland
 • 02-07-2019 / 06-01-2020 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 09-10-2019 / 06-01-2020 : Conferentie van delegatievoorzitters

Plaatsvervanger 

 • 02-07-2019 / 07-07-2019 : Commissie constitutionele zaken
 • 02-07-2019 / 06-01-2020 : Commissie juridische zaken
 • 02-07-2019 / 06-01-2020 : Delegatie voor de betrekkingen met Zuid-Afrika
 • 08-07-2019 / 06-01-2020 : Commissie buitenlandse zaken

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen 

Verklaring van goed gedrag