Francisco GUERREIRO : Home 

Ondervoorzitter 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Lid 

Begrotingscommissie 
Commissie visserij 
Delegatie voor de betrekkingen met Japan 

Plaatsvervanger 

Delegatie voor de betrekkingen met het Koreaanse schiereiland 

Laatste activiteiten 

Lopende hoorzittingen uit hoofde van artikel 7, lid 1 van het VEU, met betrekking tot Polen en Hongarije (B9-0032/2020) PT  
 
Schriftelijke stemverklaringen 
COP15 bij het Biodiversiteitsverdrag (Kunming 2020) (B9-0035/2020) PT  
 
Schriftelijke stemverklaringen 

Contact