Dan-Ştefan MOTREANU : Home 

Lid 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
Commissie interne markt en consumentenbescherming 
Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Chili 
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering 

Plaatsvervanger 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 
Delegatie voor de betrekkingen met Japan 

Laatste activiteiten 

De Europese Green Deal (RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020) RO  
 
Schriftelijke stemverklaringen 

Contact