Simone SCHMIEDTBAUER : Home 

Lid 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Plaatsvervanger 

Commissie regionale ontwikkeling 
Commissie visserij 
Delegatie voor de betrekkingen met de Federale Republiek Brazilië 
Delegatie voor de betrekkingen met de landen van Mercosur 
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering 

Laatste activiteiten 

Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: beoordeling van de effecten van gewasbeschermingsmiddelen op honingbijen (B9-0149/2019) DE  
 
Schriftelijke stemverklaringen 

Contact