Cristian GHINEA : Home 

Ondervoorzitter 

Commissie regionale ontwikkeling 

Lid 

Commissie begrotingscontrole 
Delegatie in het Parlementair Associatiecomité EU-Moldavië 

Plaatsvervanger 

Commissie constitutionele zaken 
Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest 

Laatste activiteiten 

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling III - Commissie en uitvoerende agentschappen  
- REGI_AD(2020)643053 -  
-
REGI 
Opinions - as shadow rapporteur 

Contact