Sira REGO : Home 

Lid 

Commissie industrie, onderzoek en energie 
Commissie verzoekschriften 
Delegatie voor de betrekkingen met de landen in Midden-Amerika 

Plaatsvervanger 

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering 

Contact