Scott AINSLIE : 9e zittingsperiode 

Fracties 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie - Lid

National parties 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Green Party (Verenigd Koninkrijk)

Leden 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Commissie vervoer en toerisme
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU

Plaatsvervanger 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Commissie constitutionele zaken
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegatie voor de betrekkingen met de landen van Mercosur
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegatie voor de betrekkingen met de Zuid-Aziatische landen

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid – jaarverslag 2018  
- AFCO_AD(2019)643103 -  
-
AFCO 

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen 

Verklaring van goed gedrag