Lina GÁLVEZ MUÑOZ : Home 

Ondervoorzitter 

Commissie industrie, onderzoek en energie 

Lid 

Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid 
Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten 

Plaatsvervanger 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met de Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN) 

Laatste activiteiten 

STANDPUNT IN DE VORM VAN AMENDEMENTEN over het Europees Semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2020  
- FEMM_AD(2020)646892 -  
-
FEMM 
Advies als rapporteur 

Contact