Henrik OVERGAARD NIELSEN : 9e zittingsperiode 

Fracties 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Niet-fractiegebonden leden

National parties 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : The Brexit Party (Verenigd Koninkrijk)

Leden 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Begrotingscommissie
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU

Plaatsvervanger 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegatie voor de betrekkingen met de Zuid-Aziatische landen

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Lopende hoorzittingen uit hoofde van artikel 7, lid 1 van het VEU, met betrekking tot Polen en Hongarije (B9-0032/2020) EN  
 

The Brexit Party voted against this non-legislative resolution. Principally, The Brexit Party oppose the EU’s infringement proceedings against any sovereign nation. We believe that the governments of these nations, who were democratically elected unlike many EU lawmakers, have the right to enact the policies that they have elected on. For these reasons, we voted against calls for further hearings with Poland and Hungary.

Protocol tussen de EU, IJsland en Noorwegen inzake de toegang tot Eurodac voor rechtshandhavingsdoeleinden betreffende de criteria en de mechanismen voor de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat, in IJsland of in Noorwegen wordt ingediend (A9-0053/2019 - Jadwiga Wiśniewska) EN  
 

The Brexit Party have voted to abstain on this legislative report. Whilst we support the principle of cooperation with neighboring countries, particularly when this concerns combatting serious crime and terrorism, we cannot support this being facilitated via the EU. As we believe these agreements should be conducted bilaterally, we abstained on this report.

Overeenkomst tussen de EU en China inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten (A9-0041/2019 - Tomasz Piotr Poręba) EN  
 

Brexit Party MEPs have abstained on this consent vote. This is a technical amendment to bring the agreement into line with EU rules, and therefore we felt it most appropriate to abstain.

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen 

Verklaring van goed gedrag