Antony HOOK : 9e zittingsperiode 

Fracties 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Fractie Renew Europe - Lid

National parties 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Liberal Democrats (Verenigd Koninkrijk)

Leden 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegatie voor de betrekkingen met Belarus
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest

Plaatsvervanger 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Commissie juridische zaken
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegatie voor de betrekkingen met Palestina
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Verslag(en) - als schaduwrapporteur 
De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Opsporing en redding in het Middellandse Zeegebied (B9-0130/2019, B9-0131/2019, B9-0132/2019, B9-0154/2019) EN  
 

I voted in favour of the resolution on search and rescue in the Mediterranean, because I am convinced that we must save lives, instead of pushing migrants into the hands of smugglers or denying them a safe harbour.
We need an urgent reform of the migration policy to avoid deaths at sea, be it in the Mediterranean or in the English Channel. The example of the Libyan route is striking. It was five times deadlier in 2018 than in 2015 due to a reduction in search and rescue activities off the Libyan coast. In 2019 so far, this route counts 646 deaths. I regret that a number of UK members (from Brexit Party) voted against the resolution, which as a result could not be adopted, and we missed an opportunity to support Member States in their migration, integration and relocation policies.
Despite that, I will continue to work for the establishment of safe and legal migration channels, stronger cooperation in rescue activities and guaranteeing safe and timely disembarkation for those in need.

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen 

Verklaring van goed gedrag