Lefteris NIKOLAOU-ALAVANOS : Home 

Lid 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 
Commissie juridische zaken 
Commissie verzoekschriften 
Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Noord-Macedonië 

Plaatsvervanger 

Commissie economische en monetaire zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met Palestina 

Laatste activiteiten 

Lopende hoorzittingen uit hoofde van artikel 7, lid 1 van het VEU, met betrekking tot Polen en Hongarije (B9-0032/2020) EL  
 
Schriftelijke stemverklaringen 
De werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2018 (A9-0032/2019 - Peter Jahr) EL  
 
Schriftelijke stemverklaringen 

Contact