Petros KOKKALIS : Home 

Ondervoorzitter 

Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Servië 

Lid 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Plaatsvervanger 

Begrotingscommissie 
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 
Commissie visserij 
Delegatie voor de betrekkingen met Israël 
Delegatie voor de betrekkingen met India 

Laatste activiteiten 

OPINION on the European Semester for economic policy coordination: Annual Growth Survey 2020 EN  
- ENVI_AD(2020)646764 -  
-
ENVI 
Opinions - as shadow rapporteur 
Bezwaar op grond van artikel 111 van het Reglement: Unielijst van projecten van gemeenschappelijk belang (B9-0091/2020) EL  
 
Schriftelijke stemverklaringen 

Contact