Kyriakos VELOPOULOS : 9e zittingsperiode 

Fracties 

  • 02-07-2019 / 06-07-2019 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Lid van het bureau

National parties 

  • 02-07-2019 / 06-07-2019 : Elliniki Lusi-Greek Solution (Griekenland)

Leden 

  • 02-07-2019 / 06-07-2019 : Commissie internationale handel
  • 02-07-2019 / 06-07-2019 : Commissie verzoekschriften

Plaatsvervanger 

  • 02-07-2019 / 06-07-2019 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen