Susanna CECCARDI : Home 

Lid 

Commissie buitenlandse zaken 
Subcommissie mensenrechten 
Delegatie voor de betrekkingen met de Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN) 

Plaatsvervanger 

Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten 
Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied 

Laatste activiteiten 

Contact