Luisa REGIMENTI : Home 

Lid 

Commissie internationale handel 
Delegatie voor de betrekkingen met Canada 

Plaatsvervanger 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
Delegatie in het Parlementair Associatiecomité EU-Moldavië 

Laatste activiteiten 

Contact